Двудневна конференция и изнесена приемна организира ОИЦ-Пловдив в „Празници на Стария град 2018”

Публикувана 14.09.2018 10:54

Двудневна конференция на тема „Съхранение, опазване и популяризиране на културното наследство в област Пловдив“ ще бъде открита в понеделник в Пловдив. Тя е  организирана от Областен информационен център-Пловдив, с подкрепата на Общински институт „Старинен Пловдив“ като част от „Празници на Стария град 2018”. Официалното откриване на форума ще се състои от 10:00 часа на 17 септември в Данчовата къща.

През първия ден ще бъде дискутирана темата за „Опазване и популяризиране на културното наследство в област Пловдив“. На 18 септември 2018 г. /вторник/ конференцията ще продължи с модул „Поддържане и съхраняване на недвижимото културно наследство в област Пловдив“.

Целта на събитието е да събере представители на общинските администрации от 18-те пловдивски общини, сред които архитекти, инженери и специалисти, за да получат информация за добри практики. Също така, да ги насърчи да кандидатстват по процедурите на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) за развитие на обекти на културното наследство, както и подмерки 7.5 и 7.6 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), финансиращи възстановяване и поддържане на културното и природно наследство на селата. 

На 19 септември 2018 г. /сряда/ от 10:00 часа пред галерия „Златю Бояджиев“ в Старинен Пловдив, ОИЦ ще ситуира изнесена приемна, с цел популяризиране на актуалните възможности за финансиране от фондове на ЕС.

Всички събития са с вход свободен.

П Р О Г Р А М А

на Конференция „Съхранение, опазване и популяризиране
на културното наследство в област Пловдив“ / 17-19 септември 2018 г., гр. Пловдив:


Дата:17.09.2018 г. (понеделник)
Място: Данчовата къща в Старинен Пловдив (ул. „Кирил Нектариев“ №18)
Начален час: 10:00 часа

Модул 1: Опазване и популяризиране на културното наследство в област Пловдив
10:00-10:30 ч. Регистрация
10:30-11:15 ч. Туристически продукт “Родопска Света гора” - 15 години по-късно
Лектор: арх. Петкана Бакалова

11:15 - 12:00 ч. Цифров туризъм - възможности на виртуалната и добавена реалност за популяризиране и опазване на културното наследство. Демонстрация
Лектор: арх. Петкана Бакалова
12:00 - 13:00 ч. Почивка за обяд

13:00 - 14:30 ч. Културното наследство на Пловдив: от стратегия за опазване към архитектура. Дискусия
Лектор: Проф. Тодор Кръстев
14:30 - 15:00 ч. Пауза

15:00 - 16:00 ч. Опазване и популяризиране на културното наследство в рамките на туристически комплекс Старинно Карлово. Дискусия 
Лектор: арх. Петър Петров
20:30 ч. Откриване на Празниците на Старинен Пловдив с концерт на Орлин Горанов и Кристина Димитрова на Античен театър - Пловдив

Дата:18.09.2018 г. (вторник)
Място: Данчовата къща в Старинен Пловдив (ул. „Кирил Нектариев“ №18)
Начален час: 10:00 часа
 
Модул 2: Поддържане и съхраняване на недвижимото културно наследство в област Пловдив
09:30-10:00 ч. Регистрация

10:00-11:15 ч. Нов живот за бившия “НарМаг” - Преустройство и реконструкция на сградата; консервация, реставрация и експониране на фрагмент от Античния стадион нa Филипопол
Лектор: арх. Радка Стефанова

11:15 - 12:30 ч. Консервация и реставрация на Данчовата къща в Старинен Пловдив. Оглед на сградата
Лектор: арх. Вили Раева
12:30 - 13:30 ч. Почивка за обяд

13:30 - 16:00 ч. Обиколка на:
 къща Недкович - туристически обект, държавна и общинска собственост. Една от съкровищниците на българската родова памет.  Екскурзовод- Тони Пердикачева

 къща Георгиади - сред най-значимите паметници на националното ни архитектурно наследство от епохата на Възраждането. Реставрирана със средствата на Японски дарителски фонд на ЮНЕСКО и Община Пловдив
Екскурзовод: Стефан Шивачев – директор на Регионален Исторически музей Пловдив

 къща Клианти - паметник на културата с национално значение. Туристически обект, реставриран от Японски попечителски фонд към ЮНЕСКО и община Пловдив (общински бюджет и европейски средства)
Екскурзовод - Петя Пейчева
Край на обиколката пред Античен театър - Пловдив

Дата:19.09.2018 г.
Място: Галерия „Златю Бояджиев“ в Старинен Пловдив, (ул. „Съборна“ 18)
Начален час: 10:00 часа

Модул №3: Изнесена приемна на ОИЦ-Пловдив с цел популяризиране на актуалните възможности за финансиране от фондове на ЕС

Източник: GustoNews