Удължават с 10 дни бедственото положение в община Куклен

Публикувана 08.08.2018 14:49

Във връзка с писмо 3285, от 08.08.2018 г., изпратено от кмета на община Куклен Мария Белчева до областния управител Здравко Димитров, се удължава бедственото положение, обявено за територията на общината, с 10 дни.

Мотивите, посочени в писмото, са необходимост от продължаване на неотложните аварийно-възстановителни дейности за овладяване на ситуацията и ликвидиране на последствията от възникналото бедствие в община Куклен. Предвижда се в този период да се разчистят наносите и калта по основните улици на с. Добралък, с цел осигуряване на достъп до откъснатите квартали и недопускане на рискове за здравето и живота на жителите на населеното място.

Заповедта влиза в сила от 09.08. 2018 г.

Източник: Пресцентър на Областна администрация - Пловдив