Монтесори обучение очаква първокласниците в СУ "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив

Монтесори обучение очаква първокласниците в СУ "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив

Публикувана 12.07.2018 11:19

СУ "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив вече официално е в списъка на иновативните училища в Република България, съгласно решение на Министерски съвет № 472 от 09.07.2018г. Новината съобщиха от ръководството на учебното заведение под тепетата.

От учебната 2018/ 2019г. стартира първата иновативна паралелка за I клас "Монтесори класна стая - научи ме да се справям сам". С това СУ "Свети Свети Кирил и Методий" става първото общинско училище в Пловдив и страната, което от 15 септември ще въведе Монтесори обучение.

„В Монтесори класна стая ученето няма да е задължение, а необходимост - учениците ще подобряват способността си за учене през личния опит, което ще повиши интереса и активността им в самия процес. Ще се научат да вземат решения, да определят цел и да я постигат, да избират и носят отговорността от избора си. Ще придобият социални умения да посрещат трудностите, да се чувстват победители, да вършат избраното от тях с удоволствие и да вярват в себе си. Ще се намали психическата и физическата им натовареност, а учебното съдържание ще се овладява още в класната стая. Ще се избегне носенето на тежките ученически раници и ученето до късно вечерта с родителите. Учениците ще развиват своята способност за самоконтрол и спазване на правилая Трудът и ученето ще са удоволстие. Ще се даде възможност на родителите да са активни участници в образователния процес на детето. Те ще бъдат подпомагани от професионалисти по въпроси за отглеждането и възпитанието на децата”, обясняват от пловдивското училище.

Източник: GustoNews