Публично обсъдиха промените в Наредбата за финансиране на културни събития в Пловдив

Публикувана 06.07.2018 08:16

Община Пловдив готви важни промени в Наредбата, по която се финансират събитията от Културния календар на града.  Причината е, че от 28 октомври 2017 г. в България е в сила Законът за държавните помощи. По повод готвените промени, днес в Дома на културата „Борис Христов“ се проведе обща среща – обсъждане, на която присъстваха творци, издатели, творчески гилдии, читалища, културни оператори, дружества, организации с нестопанска цел, медии и други заинтересовани. В препълнената зала присъстваха и пловдивски общински съветници.

Целта на днешната обща среща бе да бъдат представени промените, да се дискутират и да се дадат конструктивни предложения от страна на заинтересованите лица и организации.

Текстът на Наредбата е качен и на страницата на Община Пловдив http://www.plovdiv.bg/, в раздел „Проекти на нормативни актове“. (Публикуван е на 25 юни 2018 г.)

Срещата откри заместник-кметът по култура и туризъм инж. Александър Държиков, който поздрави участниците за активността и въведе аудиторията в темата, излагайки причините, довели до необходимостта от промяна в някои от правилата за кандидатстване.

След него, директорът на дирекция „Култура и културно наследство“ Нина Димовска изнесе подробна мултимедийна презентация, съдържаща важната информация, разделена условно в части „Преди“ и „След“ за всеки член и алинея, в които настъпват промени.

Най-общо Законът за държавните помощи разпорежда, че когато се харчат публични финанси, не следва да се дават нерегламентирани държавни помощи. Казано на по-достъпен език - общината не може да подпомага със средства партньори, които развиват икономически и стопански дейности като продажба на билети, отдаване под наем, такси и други.

В случаите, когато  организаторите на фестивали и събития, кандидатстващи по Наредбата, развиват икономическа дейност, ще се наложи да преминат през процедура по Закона за обществените поръчки.

„Ние сме длъжни да се съобразим и приведем местните правила към националното и европейското законодателство. По принцип се допускат частични дейности с икономически характер, но приходите от тях трябва да са пренебрежимо малки на фона на общия бюджет на проекта - под 20 процента,  и то в случай, че се разходват изцяло за покриване на разходи, свързани с реализирането на събитието, които са разписани в одобрения бюджет в частта на собственото финансиране“  обясни директорът на дирекция „Култура и културно наследство”  Нина Димовска.

В случай, че приходите от търговски дейности надхвърлят 20 процента, културните оператори ще трябва да участват в обществени поръчки. Какъв ще е видът на процедурата, дали ще е една с няколко обособени позиции – музикални фестивали, театрални фестивали и други, или ще се обявяват отделни поръчки, ще стане ясно след финала на консултациите със специализираната дирекция „Обществени поръчки“ на Общината.

Източник: GustoNews