Обявиха третото класиране за прием в детските заведения на Пловдив

Публикувана 03.07.2018 16:58

Публикувани са резултатите от третото основно класиране (3 юли 2018 г.) за прием в детските заведения на град Пловдив за учебната 2018/2019 година. Обявените места бяха 910 общо – 168 за яслените групи, 412 за първа възрастова група, 78 – за втора и съответно 136 за трета подготвителна група и 116 за четвърта подготвителна група. В класирането взеха участие 1521 деца. От тях най-голям брой  1042  са най-малките – децата, кандидатстващи за яслените групи. Броят на желаещите прием в първа възрастова група е 346, във втора 83 деца и 50 кандидатстващи деца са за подготвителните групи. Класирани са 377 деца – 156 в яслените групи, 165 в първа, 24 във втора и 32 деца в подготвителните групи.

Като цяло местата в града за всички възрастови групи, с изключение на яслените, са достатъчно за кандидатстващите деца. Вече са приети общо 2368 деца за новата първа възрастова група (деца, родени през 2015 г.). Все още има деца за първа група, които кандидатстват за точно определени детски заведения и не са приети, поради недостиг на места в най-желаните детски градини. 

На предстоящите класирания ще бъдат обявени повече свободни места за яслените групи, така че ще бъдат осигурени и желаещите от тази възрастова група – необходимо е само 3-годишните да постъпят през септември в детските градини.

След настоящото класиране на 3 юли останали незаети места за първа възрастова група има във всички административни райони на града с изключение на Северен – общо 247 места (по голям брой места има напр. в следните детски заведения: ДГ „Зора“, ДГ „Люляк“ с трети адрес ул „Теодосий Търновски“ 7, ДГ „Перуника“, ДГ „Лилия“, ДГ „Маргаритка“, ДГ „Наталия, “ДГ „Елица“, ДГ „Малина“, ДГ „Ралица“, ДГ „Кремена“ с втори адрес ЖР „Тракия“, блок №11, ДГ „Червената шапчица“ с втори адрес ЖР „Тракия“ блок №50). При подаване на заявления за следващите класирания родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, като могат да се ориентират и към съседните административни райони. Въпреки по-малкия брой събрани точки за тях, шансовете за прием са големи при наличие на места.

За следващото класиране свободните места ще бъдат обявени в срок до 16 юли (включително), крайната дата за подаване на заявления в детските заведения е до 19.07.2018 г, а по интернет – 22.07.2018 г. Резултатите ще бъдат обявени на 24 юли. 

Източник: GustoNews