В навечерието на 24 май: Учителят не е това, което беше

Публикувана 22.05.2018 08:55

В навечерието на 24 май, Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) -България, публикува анализ на Теодор Спасов, посветен на образа на учителя в българските онлайн медии:

Просветата винаги е била ценност за българското общество, а респектът към учителя донеотдавна се разглеждаше като един от основните компоненти на нашата народопсихология.

„Ако трябва да степенувам по значение професиите в една държава, без никакво колебание ще поставя на първо място учителите. Тяхното място ми се вижда толкова безспорно, че няма нужда от никакви доказателства (...) При нашите, български условия почти цялото духовно оформяне на детето става чрез учителя“ (Марков, 1970-те) – това пише българският журналист и писател Георги Марков в своето есе „Българският учител“, прочетено по Deutsche Welle през 70-те години на XX век.

Днес обаче учителят сякаш не се радва на това дълбоко уважение, което е получавал от началото на Възраждането до последните няколко десетилетия. Или поне така изглежда на пръв поглед в медиите, които представляват огледало на обществото. Дали българският учител все още се радва на уважение? Или авторитетът на просветителя е подложен на разрушение? На тези въпроси вероятно може да отговори настоящото медийно изследване за образа на учителя в българските онлайн медии.

Изследването разкрива, че негативните отношения спрямо учителите в българското онлайн информационно пространство са с 1,62 пъти повече, отколкото позитивните. Във всички включени в изследването онлайн медии „насилие и агресия“ се очертава като основна асоциация. В същото време липсва качествен експертен анализ в българските онлайн медии на причините, поради които някои учители посягат вербално и/или физически на деца и ученици. По темата се говори по-скоро емоционално, отколкото разумно. Единици са публикациите, които да разяснят, че случаите на агресия и насилие от страна на учители са единични изключения, а не правило.

Пълният текст на анализа на Теодор Спасов прочетете на сайта на АЕЖ:

http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=9703&c=328

Източник: GustoNews