Кметът на Родопи: Инвестирахме 670 хил. лв. в асфалтиране на 13 от най- натоварените улици

Публикувана 05.04.2018 08:17

Община Родопи инвестира 670 хил. лв. в асфалтиране на тринадесет от най- натоварените улици на територията на общината. Основният ремонт на пътна мрежа приключи, с полагане на 4174 м. асфалт.

„Проведох събрание с  общинските съветници, кметове и кметски наместници и единодушно се определи приоритет на общинската администрация да бъде рехабилитация, ремонт и поддръжка на общинската пътна мрежа. 

Кметовете на Ягодово, Устина, Брестовица, Цалапица, Златитрап, Кадиево, Първенец, Оризари, Крумово, Брестник, Браниполе, Белащица и Марково предложиха по 3 улици в селото, след което ОбС Родопи, определи и гласува по една във всяко от тринадесетте населени места” каза Пламен Спасов. 

Важно е да се отбележи, че на тези улици никога не е имало асфалтова настилка.

За изминалата година общината инвестира и 130 хил.лв в подравняване и кърпене на 4271 кв.м от второстепенната улична мрежа. През 2017 са ремонтирани и 1782 кв.м тротоари за близо 82.хил.лв.

Тази година в бюджета на общината са заложени 553 хил. лв за пътна инфраструктура и вече е избран изпълнител за разходването им. С тях ще се реализира основен ремонт на три улици на територията на селата Брестовица - главна улица, Цалапица - път към промишлена зона, както и Крумово - вход откъм Асеновградско шосе, като за нея предварително са инвестирани близо 200 хил.лв за изграждане на отводнителна канализация и подготовка за качествено асфалтиране.

Освен тези средства в бюджета за 2018 са разпределени и над 400 хил.лв за подравняване на малки улици /чакълиране/, изкърпване на дупки и ремонт на тротоари. 

Източник: GustoNews