Пепа Деведжиева

Деведжиева: Защо чиновниците си купуват жилища от общината след 3 г., а гражданите чакат по 10?

Публикувана 13.03.2018

Позиция на общинския съветник от Реформаторския блок Пепа Деведжиева:  

Защо чиновниците си купуват жилища от общината 3 г. след настаняването си, а гражданите чакат по 10? Бях провокирана да задам този въпрос от поредната продажба на общинско жилище на служител, включена в дневния ред на сесията на 14 март. Нямам намерение да коментирам конкретния казус, но той е повод да се замислим докога работещите в общината ще бъдат в привилегировано положение спрямо всички останали пловдивчани.

В чл. 45, ал. 1, т. 3, от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им е записано, че едно от условията за продажбата на жилище от фонд „Настаняване под наем” е наемателят да е живял не по-малко от десет години без прекъсване. Изискването за продължителност на ползването на жилището, ако то е от фонд „Ведомствен”, формулирано в чл. 46, ал.2, т. 3, от същата наредба, обаче е само три години. Очевидно става дума за двоен аршин, който няма как да бъде оправдан с традиционния мотив, че заплатите в общината са ниски и подобни привилегии са част от стимулите служителите да останат на работа в администрацията.

Юристите ще кажат дали това е неравно третиране по смисъла на Закона за защита от  дискриминация, но е време да прекратим практиката на „наши” и „ваши”. Затова няма да подкрепя предложението за конкретната продажба и обявявам, че ще подготвя проект за промяна на наредбата, който да ликвидира тази неравнопоставеност.

Източник: GustoNews