Връчват актове на родители, които не осигуряват децата в училище

Публикувана 09.02.2018 12:21

Кметът на „Източен“ Николай Чунчуков обяви, че е започнала процедура по административно-наказателни мерки спрямо недобросъвестни родители, които не осигуряват децата си в училище. 

„Докладвани са ми много случаи  на отсъстващи и неучещи деца и не мога да дам повече толеранс в това отношение. Образованието трябва да е ценност и правителството неслучайно  от миналата година прие Механизъм  за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна  предучилищна и училищна възраст. Администрацията на района от години прилага специална процедура по прилагане на административно-наказателни мерки спрямо безотговорните родители и затова мерките в механизма не са ни непознати.  Екипът по обхват в кметството е най- големия в града- 66 човека, които продължават да издирват деца и ученици, необхванати в образователната система“, заяви кметът на район „Източен“.

Той, че с образователни проекти и работа по национални програми са създадени отлични условия за образованието на децата в училищата и детските градини, включително и закуски и плодове. Недопустимо е някои ученици да продължават да отсъстват и родителите им да не ги контролират, категоричен е районният кмет. Актове за установяване на административно нарушение ще се прилагат и спрямо родители, които  са адресно регистрирани в район „Източен“, но децата им са записани в други учебни заведения в града.  Глобите, които след това носят наказателните постановления, не са малки, така че когато мерките за подкрепа не дават резултат  при определени хора, се налага да се прилага законовата санкция, заяви той. 

Източник: GustoNews