Мария Филипова е новият председател на държавната комисия по хазарта

Публикувана 08.02.2018 16:55

Мария Филипова е новият председател на Държавната комисия по хазарта, считано от днес, 08.02.2018 г. Тя е назначена на поста от министъра на финансите Владислав Горанов, в изпълнение на своите правомощия съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за хазарта.

Мария Филипова притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Право“. Била е юрист в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, в Министерството на правосъдието и в Министерството на финансите. Владее английски език.

Заемащият длъжността до този момент Огнемир Митев е освободен по взаимно съгласие.

Източник: GustoNews