Посвещаваме февруари на Апостола, Ботев и Освобождението

Публикувана 08.02.2018 13:07

Община Пловдив, Общински комитет „Васил Левски” – Пловдив, проект на „Ротари” и „Зонта” - „Народните будители и аз”, Регионален исторически музей – Пловдив, ПУ„Паисий Хилендарски”, Народна Библиотека „Иван Вазов”, Общински читалищен съюз, Гражданско Движение в полза на образованието „Хр. Г. Данов”, Асоциация на учителите - пенсионери „Найден Геров”, Комитет „Родолюбие”, Районни клубове на пенсионера, организират Месец под надслов: "Подвиг и слава". Той ще се проведе от 12 февруари до 12 март послучай 140 - годишнината от Освобождението на България от османско владичество, 145 - годишнината от обесването на Апостола на свободата Васил Левски и 170 години от рождението на поета-революционер Христо Ботев.

ОРГАНИЗАТОРИ :                                                 ТЕМАТИКА:

НЧ „МЛАДОСТ 1983”                                   „КАЖИ ИМ МАЙКО, ДА ПОМНЯТ”
ДАТА: 13.02. ЧАС: 14 часа,                         ЛИТЕРАТУРНА СРЕЩА- РЕЦИТАЛ
МЯСТО:В КЛУБ „ИДЕЯ”                                                                          

НЧ „ХР. Г. ДАНОВ 1904”                              РАЗГОВОР С АННА ИЛИЕВА – ИСТОРИК
14.02. от 14 часа, в библиотеката            „ЧИСТО НАРОДНИЯ МЪЖ ДАВА ВСИЧКО,
                                                                           ПА И СЕБЕ СИ ЖЕРТВА”
                                                                       
НЧ „ ВЪЗРАЖДАНЕ 1983” и                   

НЧ „ИВАН ВАЗОВ 1904”                      ПРЕДСТАВЯНЕ КНИГАТА НА ЖЕЛЯЗ КОНДЕВ
15.02. от 17.30 часа, в залата на               „АПОСТОЛЪТ НА БЪЛГАРИТЕ”
НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ 1983”                       Думи за книгата от доц. д-р Петър Ненков

НЧ „ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ 1945”             „ДЯКОНЪТ ЛЕВСКИ И МЛАДИТЕ ДНЕС”
15.02. от 19 часа в библиотеката               дискусия

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА                        СРЕЩА-РАЗГОВОР С ПИСАТЕЛЯ 
Р-Н „ЦЕНТРАЛЕН”                                   БЛАГОЙ ЕМАНУИЛОВ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА
15.02. от 14 часа, в клуба                        КНИГАТА МУ „ ТАЙНИ И ЗАГАДКИ ОКОЛО
                                                                  ЗАЛАВЯНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

НЧ „ТРАКИЯ -ПЛОВДИВ -2008”             „ВАСИЛ ЛЕВСКИ – ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ 15.02.от 15 часа, в СУ„БРАТЯ                ОТ ПЛОВДИВ” – Среща с ученици от 4 клас
МИЛАДИНОВИ”

НЧ „П.К.ЯВОРОВ”                                  „БЪЛГАРИЯ НА АПОСТОЛА-БЪЛГАРИЯ ДНЕС”
16.02. от 11 часа, в читалището                дискусия


НЧ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1984”               „УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ”
16.02. от 11 часа в САЛОНА НА             с ученици от 1 кл.,от ОУ „В.ПЕТЛЕШКОВ”
ОУ „В.ПЕТЛЕШКОВ”

НЧ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ 1908”               СРЕЩА С ПИСАТЕЛЯ БЛАГОЙ ЕМАНУИЛОВ И 16.02. от 12.30 часа, в ПГ АСГ      РАЗГОВОР ЗА ПОДВИГА НА ЛЕВСКИ И БОТЕВ
Арх. „Камен Петков”

НЧ „ НАЗЪМ ХИКМЕТ 1922”                ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА – „АПОСТОЛЪТ”
16.02. в читалището и в СУ                 ГРУПОВА РЕЦИТАЦИЯ НА СТИХ НА БОТЕВ
„ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”                          „ХАДЖИ ДИМИТЪР”


КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА                  ПОКЛОНЕНИЕ В РОДНИЯ ДОМ НА АПОСТОЛА
Р-Н „ИЗТОЧЕН”
18.02. в гр. КАРЛОВО

ОБЩИНА ПЛОВДИВ                            ОБЩОГРАДСКИ МИТИНГ - ПОКЛОНЕНИЕ
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ                       ПО СЛУЧАЙ 145- ГОДИШНИНАТА ОТ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”                            ОБЕСВАНЕТО  НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА
ПРОЕКТ НА „РОТАРИ” И „ЗОНТА”      - ВАСИЛ  ЛЕВСКИ

-„НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ”
КОМИТЕТ „РОДОЛЮБИЕ”
НБ „ИВАН ВАЗОВ”
19.02. от 11 часа пред паметника
на Васил Левски - Бунарджика

НЧ „Д. БЛАГОЕВ 2008”                         РАБОТИЛНИЧКА ЗА ДЕЦА – ИЗРАБОТВАНЕ НА
19.02. от 14.00-16.00 часа                       ОБРАЗОВАТЕЛНИ, ИСТОРИЧЕСКИ КАРТИЧКИ                                                                         
 в библиотеката на читалището             С ИНФОРМАЦИЯ ЗА АПОСТОЛА

НЧ „СЪВРЕМЕННИК 1986”                  „КОЙ Е ДЯКОН ЛЕВСКИ?” – ФИЛМ-ПРИКАЗКА
19.02. от 13 часа в библиотеката            с ученици 1 кл.,СУ„Св.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ”
на читалището                                           с р.л, г-жа Д. Първанова


НЧ „ ИВАН ВАЗОВ 1931                       РАЗГОВОР И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА:
КОМАТЕВО”                                         „ПЛОВДИВСКИ СПОДВИЖНИЦИ НА ЛЕВСКИ”
19.02. от 16 часа в библиотеката            с участие на читатели и членове на лит. клуб

НЧ „ МЛАДОСТ 1983”                           УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН МИТИНГ-
19.02. в гр. КАРЛОВО,                            ПОКЛОНЕНИЕ И ПОДНАСЯНЕ НА ЦВЕТЯ НА
ПЛОЩАД „В.ЛЕВСКИ”                         ПАМЕТНИКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, посветен на
                                                                   145 - годишнината от обесването му

НЧ „ДИМИТЪР ПЕШЕВ 1998”             ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЪЩА-МУЗЕЙ „ДИМИТЪР
20.02. от 11 часа, ул.”ЕЛБА”3                ПЕШЕВ” И МУЗЕЙНА СБИРКА посветена на
                                                                    45 години от смъртта му
              

НЧ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ 1908”                СРЕЩА – РАЗГОВОР С ПИСАТЕЛКАТА
20. 02. от 17 часа в читалището        РАЙНА КАБЛЕШКОВА ЗА КНИГИТЕ `И, ЗА
                                                             гр. КОПРИВЩИЦА, ЗА РОДОВЕТЕ И ДЕДИТЕ `И


НЧ „СЪВРЕМЕННИК 1986”                   „ДЯКОНЪТ” ПРЕЗЕНТАЦИЯ С УЧЕНИЦИ,2 кл.,
21.02. от 11.30 в библиотеката                  СУ „Св. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ”, р-л
                                                                       Маруся Якимова

НЧ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1984”              ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА „ЛЕВСКИ – БОТЕВ”
23.02. от 10.30 часа в библиотеката
на читалището

НЧ „СЪВРЕМЕННИК 1986”                     ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ – „ АПОСТОЛЪТ В
23.02. от 11.30 часа в библиотеката           ПРЕМЕЖДИЕ” ОТ ИВАН ВАЗОВ с ученици от
                                                                         2 кл., р-л Нели Лапкова

НЧ „ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ 1945”             „СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ И ПРОЕКЦИИ НА
25.02. от 11 часа в библиотеката  РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА       
                                                             ВОЙНА / 1877-1878 / УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ
                                                               Лектор: доц.д-р Петър Ненков                            
 
НЧ „СЪВРЕМЕННИК 1986”                     ПРОЖЕКЦИЯ НА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
27.02. от 13.30 часа в библиотеката          - ВЪЗСТАНОВКА „О, ШИПКА!” И СРЕЩА-
                                                                        РАЗГОВОР С УЧАСТНИЦИ ОТ КОМИТЕТ
                                                                        „РОДОЛЮБИЕ” С УЧЕНИЦИ ОТ СУ„СВ.
                                                                   СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ”, 3 кл., р-л Т.Драганова

НЧ "АЛЕКО                                        ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА
КОНСТАНТИНОВ” - 1954               ПОДВИГ БЕЗ ДАВНОСТ” ЗА ЖУРНАЛИСТИТЕ -    
28. 02. от 17.30 ч. в ч-щето  КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА. СРЕЩА С ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ - АВТОРА НА  КНИГАТА И ЖУРНАЛИСТИ ОТ ДРУЖЕСТВО „ЕВРОПРЕС”

                                                          
НЧ „ХР.СМИРНЕНСКИ 1935”                  ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ ПОСВЕТЕН НА
1.03. от 18 часа в читалището,               140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА
Ул. „Копривките” 15                                 БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО

НЧ „Д. БЛАГОЕВ 2008”                               „ОСВОБОДИТЕЛИТЕ” – инициатива на
2.03. от 13.00 – 15.00 часа в                           „Младежки клуб за активен живот”
библиотеката на читалището

НЧ „ИВАН ВАЗОВ 1931 –                           ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА
КОМАТЕВО”                                                 „ТЯ БЕШЕ РОДЕНА СВОБОДНА” 
2.03. от 14 часа в                                       за баба Тонка Обретенова,с ученици 6 кл.
малката зала на читалището                   от ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ”- кв.Коматево

 

НЧ „П.К.ЯВОРОВ”                                     „БОТЕВ И НЕГОВОТО СВЯТО СЛОВО”
2.03. от17 часа в читалището                   РЕЦИТАЛ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ                          ОБЩОГРАДСКО СЪБРАНИЕ - КОНЦЕРТ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”                                                „ ПОДВИГ И СЛАВА” 
„ПРОЕКТ НА „РОТАРИ” И „ЗОНТА
-„НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ”                  ПО СЛУЧАЙ 140 - ГОДИШНИНАТА
ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩЕН СЪЮЗ          ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ                                                              
КОМИТЕТ „РОДОЛЮБИЕ”                                  ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО
2. 03. от 18. 30 часа,                                                                                                          
салон на НЧ „Хр. Ботев 1905”                     
 ул. „Даме Груев” 1                                                                    


ОБЩИНА ПЛОВДИВ                                              ОБЩОГРАДСКИ МИТИНГ
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ                                         ПО СЛУЧАЙ 140 - ГОДИШНИНАТА ОТ           
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”                                              ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
 ПРОЕКТ НА „РОТАРИ” И „ЗОНТА”               ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО             
 -„НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ”                 
КОМИТЕТ „РОДОЛЮБИЕ”                               
3. 03. от 11 часа
ПАМЕТНИК НА РУСКИТЕ
ОСВОБОДИТЕЛИ - БУНАРДЖИКА

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ                                              ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ „В.ЛЕВСКИ”                 ОТ УЧЕНИЧЕСКИЯ КОНКУРС-                    
 ПРОЕКТ НА „РОТАРИ” И „ЗОНТА                     ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ -      
- „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ”                      ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ,
                                                                               РИСУНКА, МУЛТИМЕДИЯ,
НБ „ИВАН ВАЗОВ”                                               ПО СЛУЧАЙ 140-ГОДИШНИНАТА ОТ
12.03. от 16 часа в залата                                  ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
на НБ „Иван Вазов”               ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО                                                                         

 

Източник: GustoNews