Осветяват изходите към Община Родопи

Публикувана 31.01.2018 08:00

Съгласие за съвместно съдействие ще гласуват пловдивските общински съветници по проектирането и изграждането на улично осветление на изходите на Пловдив, попадащи в землищната граница с Община Родопи. Вносител на предложението е кметът Иван Тотев, а предложението до него е направено от кмета на Община Родопи Пламен Спасов. "Предлагам да обединим усилията на двете общини за изграждане и поддържане на модерно и качествено улично осветление на следните изходи:  от Пловдив до Околовръстното, в участъка Околовръстното - с. Белащица, Околовръстното - с. Брестник."

Кметът Спасов предлага Община Пловдив, ако разполага с техническа, организационна и финансова възможност, да поеме проектирането на уличното осветление в посочените участъци. Община Родопи пък изразява готовност да поеме поддръжката на електросистемата в тези участъци, както и текущите консумативни разноски.

Източник: GustoNews