Областният управител свика първото за 2018 година заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

Публикувана 26.01.2018 12:45

Областният управител Здравко Димитров свика първото за 2018 година заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Пловдив.  Участие в дискусията взеха директорът на ОД МВР Пловдив главен комисар Атанас Илков, инж. Алекси Кесяков - секретар на Държавно обществената комисия по безопасност на движението, инж. Койчо Русев – председател на Националната транспортна камара, инспектор Ботьо Гергинов – говорител на Пътна полиция, директорът на Пътно управление – Пловдив г-н Йотов, зам.-областният управител Димитър Керин, главният експерт по сигурността в Областна администрация Пловдив Валери Баранов, Георги Маринов – заместник кмет „Обществен ред и сигурност“ в Община Пловдив и кметове на населени места в областта.

Областният управител Здравко Димитров откри заседанието, като изтъкна вредата, която нанасят пътно-транспортните произшествия и пътният травматизъм на икономиката и заяви, че този форум има за цел да запознае участниците с определените мерки, които ще доведат до намаляване на пътно-транспортните произшествия в областта. Той подчерта, че на срещата присъстват хора, които се сблъскват реално и знаят точно какви са проблемите на конкретните населени места и за това тяхната активност е от изключително важно значение.

Главен комисар Илков и инспектор Гергинов представиха актуална информация за пътната обстановка и пътната безопасност в общините на територията на област Пловдив. В анализа не беше пренебрегнат факта, че все още област Пловдив е на първо място в страната по тежки пътно-транспорти произшествия, но тенденцията е към намаляването им през 2017 година, в сравнение с 2016г. Според анализа, най-наситени с ПТП са пролетните и есенните месеци, а петък е критичният ден, в който се случват най-много инциденти. На първо място сред причините за катастрофи са високата скорост, следвана от отнемането на предимство. Пътищата, които са „първенци“ в черната статистика са Автомагистрала Тракия и пътя Пловдив-Смолян.

Инспектор Гиргинов изтъкна, че въпреки усилията, които институциите полагат, институциите все още са длъжници на обществото и, за да се намалят жертвите по пътищата е необходимо да се предприемат решителни действия. Основните мерки, които биха довели до ограничаване на пътно-транспортните произшествия, са засилен контрол, особено в малките населени места, подновяване на вертикалната и хоризонтална маркировка и ограничаване на скоростна на местата с концентрация на ПТП, обезопасяване на пешеходните пътеки, изграждането на кръгови кръстовища там, където това е необходимо и поставянето на камери. Но всички участници в срещата бяха единодушни, че ако няма самосъзнание у пешеходците, колоездачите и водачите на моторни превозни средства, тези мерки сами по себе си няма да възпрепятстват произшествията. За това, една от основните задачи, около която всички се обединиха, беше възпитанието на подрастващите и превъзпитанието на възрастните, като предпоставка за намаляване на пътно-транспортните инциденти.

Г-н Алекси Кесяков представи положителните практики на другите европейски страни, а г-н Русев благодари на областния управител за отговорното му отношение по въпросите на пътната безопасност в региона и регулярното свикване на заседания, на които се обсъждат мерките за нейното повишаване.

Източник: Пресцентър на Областна администрация - Пловдив