Общественото обсъждане на проекта за бюджет на Общината е днес

Публикувана 12.01.2018 11:12

Проектът на бюджета на Община Пловдив за 2018 година ще бъде обсъждан с жителите на Пловдив днес, 12 януари (петък) от 16.00 часа в залата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий  Велешки” № 20.

Общественото обсъждане ще премине при следния дневен ред:

1. Запознаване на присъстващите с основните показатели на Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2018 година.

2. Обсъждане на Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2018 година.

Поканата за общественото обсъждане се отправя към пловдивчани на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.29 ал.4 и чл.31, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив (Наредбата).

Източник: GustoNews
Вашите коментари

 

Име

Коментар

Въведете кода