В РИОСВ – Пловдив ще се проведе обучение по програма LIFE

Публикувана 10.01.2018 16:34

В РИОСВ – Пловдив ще се проведе обучение по европейската програма LIFE, която съфинансира предложения, свързани със защита и подобряване качеството на околната среда, ресурсната ефективност и ограничаване на изменението на климата за периода до 31 декември 2020 г. 

Допустими бенефициенти по програмата са публични организации на национално, регионално и местно ниво, НПО и изследователски институти, представители на бизнеса, както и секторни организации, въвлечени в изпълнението на дейности, свързани с изменението на климата. 

Програма LIFE има структури във всяка страна-членка на ЕС. За България националното звено за контакт е Министерството на околната среда и водите - дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“. През 2016 г. бяха създадени и 6 регионални контактни точки по Програмата, като РИОСВ – Пловдив е определена за една от тях. Тази година се предвиждат 9 обучения с потенциални бенефициенти в страната, 3 от които в София.   

Обучението по програма LIFE ще се проведе на 16 януари 2018 г. от 10.30 до 15.30 часа в РИОСВ – Пловдив, бул. „Марица“ № 122, ет. ІІ.

тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg

Източник: GustoNews