В Пловдив започва плащането на местните данъци

Публикувана 03.01.2018 16:57

В Пловдив от утре започва плащането на задълженията за данък върху превозните средства, патентен данък и туристически данък за 2018 г. Няма промяна в размерите им, съобщават от общинската дирекция „Местни данъци и такси“.

Съгласно ЗМДТ, сроковете за плащане на задълженията за местни данъци за 2018 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Срок за плащане – на две равни вноски:

Първа вноска – до 02.07.2018 г.

Втора вноска до 31.10.2018 г.

            /на предплатилите за цялата година до 30.04.2018 г. се прави отстъпка 5 на сто/

 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК  2018 Г.

Срок за плащане – 4 равни вноски, както следва:

До 31.01.2018 г.

До 30.04.2018 г.

До 31.07.2018 г.

До 31.10.2018 г.

/на предплатилите за цялата година до 31.01.2018 г. се прави отстъпка 5 на сто/

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

 

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

РАЙОН                                             АДРЕС                                              РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦЕНТРАЛЕН”                   ул. „Радецки” №18А                                               08.00 ч. – 17.30 ч.

„ЮЖЕН”                               бул.”Македония” №73А                              08.30 ч. – 16.30 ч.

„СЕВЕРЕН”                         бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А  08.30 ч. – 16.30 ч.

„ЗАПАДЕН”                        ул.”Вечерница”№ 1А                                             08.30 ч. – 16.30 ч.

„ИЗТОЧЕН”                         бул.”Шести септември” № 274                  08.30 ч. – 16.30 ч.

„ТРАКИЯ”                            бул.”Освобождение” № 63                         08.30 ч. – 17.00 ч.

 

Безкасово по банкова сметка на Община Пловдив:

I B A N:         BG53 IORT 737584020 20000

БАНКА:         ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД - КЛОН ПЛОВДИВ

Код за вид плащане

Окончателен годишен /патентен/ данък                   441400

Данък върху превозните средства и лихви              442300

Туристически данък                                                    442800

По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;

На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;

На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници ОББ АД, Инвестбанк АД, Банка ДСК ЕАД и Банка Пиреос България АД;

По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А,  на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276928; 032/276917; 032/276925; 032/276922; Отдел „Приходи”: 032/276942; 032/276947; 032/276940; Отдел „Събиране и контрол”: 032/276932; 032/276935, както и на следните интернет страници - www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg

Източник: GustoNews