Отчетоха резултатите по проект „Качествена грижа – достоен живот“ в Западен

Публикувана 23.12.2017 10:05

Екипът, реализирал проекта „Качествена грижа – достоен живот”, представи постигнатите резултати в район “Западен“. Ръководителят на проекта Нонка Симеонова и координаторът Гергана Мечкарова представиха пред присъстващите основните цели, постигнати през изминалите близо две години. Сред гостите на презентацията имаше представители на районите „Централен“ и „Източен“.

Проектът продължи 23 месеца и бе на стойност близо 470 хиляди лева. В рамките му бе създаден Център за почасово предоставяне на социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, които са с невъзможност да се обслужват сами, като се подобри достъпа им до основни социални и здравни услуги. С инициативата бе преодоляна социалната изолация на 122 лица с увреждания и възрастни хора над 65 години с невъзможност да се самообслужват. По проекта бе осигурена трудова заетост на 55 лица, част от които полагащи грижи за своите близки с увреждания и включването им в пазара на труда. По проекта се предоставиха и интегрирани услуги за удовлетворяване на комплексните потребности на потребителите. Освен това бе закупен специализиран транспорт за хората с увреждания за улесняване на достъпа им до обществени места. 

Източник: GustoNews