Премахват опасните сгради в Северен

Публикувана 21.12.2017 09:25

Продължава премахването на опасни сгради на територията на район "Северен" – съобщи кметът на района инж. Ральо Ралев. 

Във връзка с констатации на служители от районната администрация и постъпили сигнали от граждани за опасна триетажна сграда, находяща се на територията на район "Северен", кмета на района предприе действия по премахването й.

Опасната постройка попада в УПИ II- комплексно застрояване, кв.19 по плана на кв. „Захарна фабрика”, с административен адрес бул. „Васил Априлов” №125А. Същата е  с компрометирана конструкция и съществува реална опасност от самосрутване, както и вероятност за възникване на инциденти с преминаващи граждани. Сградата е освидетелствана със заповед  на кмета на район "Северен.

"Безопасността на гражданите е най-важна и затова стриктно следим за опасни сгради и съоръжения в паркове и в детските площадки, за да бъдат премахнати своевременно", коментира кметът на района инж. Ральо Ралев.

Източник: GustoNews