Автобус 93 ще вози до Радиново

Публикувана 18.12.2017 09:58

Автобус 93 да удължи маршрута си до Радиново гласуват на сесия днес общинските съветници в Пловдив. Разширението на общинската транспортна схема се налага по настояване на работещите в Индустриалната зона по Голямоконарско шосе, където се намират: "Димитър Маджаров - 2", "Сокотаб България", "Шенкер", "Чичо Чарли" и до самото село Радиново. Досега служителите в тези фирми ползват или ведомствен, или личен транспорт. 

На последната за годината общинска сесия старейшините ще гласуват отпускането на финансова помощ за семейства с репродуктивни проблеми. Ще определят и представител в комисията за изработване на областна здравна карта. 

Заседанието включва общо 57 точки в дневния си ред. Една от тях се отнася до изменението и допълнението на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, друга -  до приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за ползване на общинските пазари.             

Източник: GustoNews