Борислав Инчев: Искаше ми се да свършим още много неща в „Южен”

Публикувана 15.12.2017

Кметът на район „Южен” Борислав Инчев е единственият представител на друга политическа партия освен ГЕРБ ( бел. ред. - председател на градската структура на ВМРО), който получи доверието на своите съкварталци да управлява на местните избори през 2015 година. Работата в администрацията не е нова за 38-годишния политик, който в кметския мандат на Славчо Атанасов заемаше поста секретар на Община Пловдив.

Г-н Инчев, след 2 години на поста кмет на Южен, наясно ли сте с всички проблеми на района?

Не са необходими 2 години, за да се изяснят проблемите на „Южен” – те ми бяха ясни още на четвъртия месец от мандата. Голяма част от тях са много видими – районът има много проблеми в инфраструктурата и то в частта пътна инфраструктура. За хубаво или за лошо, това че районът е стар, води след себе си и тези проблеми. На места не е изграждана инфраструктура от 50-60 години, а някъде дори и от 70. Тези проблеми са видими, защото жалбите на хората са насочени тъкмо към изключително лошата пътна инфраструктура. И тук бих си позволил да разделя тази тема на две: текущо поддържане на състоянието на улиците и възможност за изграждане на нови улици заради факта, че в район Южен живеят почти 100 000 граждани - 82 000 от тях официално регистрирани, по данни на полицията и има още около 13- 15 000, които реално обитават района. Това са мащабите на вече не среден, а голям български град, който е изключително компактно населен в една ограничена територия. Така че нещото, което аз за себе си реших и гледаме да изпълняваме като районна администрация, е 50% от средствата да отиват за изграждането на нови паркоместа.

За администрацията е важно да има от една страна проектна готовност. Защото много често администрацията говори в бъдеще пожелателно време, а аз искам нещата да се случват сега.

От друга страна и хората така ще знаят, че когато и да потърсят помощ от администрацията, тя ще знае точно кога това ще се случи. Да не говорим за период от 7-8 години, а нещата да се случват сега.

Кое Ви донесе удовлетворение през 2017 година?

Изграждането на три нови детски площадки, защото дефицитът на места за игра в района е изключително голям. Иска ми се предизвикателствата, които си поставихме да ги осъществим. Новите комплекси, които се изградиха и младите семейства, които ги населяват, изискват и детски ясли, градини, детски площадки, паркоместа и места за отдих. Това е, което ме удовлетвори като свършена работа, но не успяхме да изградим поне още 1 или 2 детски площадки, които ги бяхме запланували.

През 2017 заделихме и средства за изграждането на нови улици. Тук ще спомена само две: ул. „Етна” и част от ул. „Борис Шивачев”. Защото, когато говорим за състояние, за достъпност, за възможност за бързо придвижване, трябва да има и съответните предпоставки за това.

А за какво не Ви стигна времето или средствата?

По-скоро средствата - време имахме достатъчно, но средства не ни достигнаха за по-добро поддържане на уличната инфраструктура. Казвал съм го нееднократно, ще го кажа и сега – администрацията е длъжник на хората. Истината е, че ние сме вложили 100 000 лв. в запълването на дупки. За мен сериозен ефект от това няма – той е кратък, нетраен, неефективен. Трябва да има заделяне на допълнителни капиталови средства за цялостно реновиране на съществуващи улици и изграждането на нови, за да можем да задържим поне това състояние, което е в момента.

Така че, това е, което успяхме да направим, е с наличните средства, с които разполагаме.

В такъв случай как оценявате отиващата си 2017 година?

Бих казал, че 2017 година бе задоволителна. Не успешна, но задоволителна. Най-вече от гледна точка на средствата, с които разполагахме. При повече пари можеше да се осъществят и други проекти: още един паркинг – на ул. „Спартак”, не една, на мен ми се искаше да изградим 2 детски площадки, както вече споменах, поддържане на уличната мрежа, още на едно или две места да бяхме изградили улично осветление. Хубавото е, че си извлякохме собствените поуки от това, че когато нещо е заложено като програма и цел за реализиране, трябва да бъдем по-категорични и да настояваме изпълнителите да си свършат работата добре и бързо. Ще си призная, че с един от изпълнителите имахме и своите проблеми, които доведоха до това някои от нещата да се случват със закъснение. Така че своите поуки сме ги извели и през 2018 година би трябвало нещата да се случват по-добре като категоричност, бързина и качество.

Все пак не сте ли доволни от обновената улица на Беломорски, от ремонтите в  Остромила?

Реално в Остромила говорим за изцяло изграден нов пътен участък с почти километър и 600 метра дължина с пътна инфраструктура, със съпътстващи тротоари, осветление, подземна инфраструктура. Въобще коренно се промени цялостния подход, който хората могат да имат към собствените си имоти , към това да знаят, че реално там нещо се е случило.

Доволен съм и от това, че направихме улица, която е трябвало да се изгради още през 1984-та година. Е, ние я направихме през 2017. Но можеше и повече…

Добре ли работите с Община Пловдив и останалите си колеги – Вие сте единственият представител на друга политическа сила, а не на ГЕРБ?

Кметската работа включва два важни аспекта – административния: какво човек върши на длъжността си сега, и визията: какво иска да направи в бъдеще. Моята програма включва проекти, които могат да бъдат изпълнявани към настоящия момент почти до 2021г., което значи, че този, който дойде след мен, ще има една база от проекти, които  може да изпълнява. За разлика от ситуацията през 2015, когато не заварих такава база.

Процесът за успешна взаимна работа е двупосочен -  това, че съм единственият кмет от друга политическа сила, е колкото атракция, толкова и отговорност. Аз правя всичко необходимо да няма разминавания или различия. Ако и от отсрещната страна смятат, че си върша добре работата, за мен е някаква добра оценка. Но не съм аз човекът, който може да даде оценка дали работата между двете структури на администрацията върви добре.

Какви ще са приоритетите за 2018 година?

Приоритет ще е работата в квартал Коматево. В плановете ни влизат инвестиции в две улици, които са важни – Енос и Лозарска, която ще изградим с подкрепата на Голяма община. Започваме изграждането на кучешка площадка, ще има детска площадка – предвиждаме дори да не една. Ще обърнем внимание и на съществуващата площадка в парка до читалището, която има нужда от реновиране, на самия парк. Ще се заделят средства за поддържане състоянието на улиците в квартала.

Всичко това трябва да допринесе за частичната промяна в облика на самия квартал, който е специфичен. Коматево е със своите характерни особености (за хубаво или за лошо), защото хората, които живеят там  са кореняци. Това създава една специфична общност, която възприема мястото като тяхно, като наследено от техните бащи и деди, съответно милеят за него и не е без значение как изглежда. За себе си съм разбрал хората от Коматево какво искат и какво търсят, и с усилията на администрацията, се надявам да им го дадем. Там ще става все по-хубаво и приятно място за живеене.

Следващата година възнамеряваме да съсредоточим усилия и по изграждането на ул. „Никола Карев”.

А как стоят нещата с паркоместата в големите комплекси „Оазис”, изградени в района?

Изключително зле е положението. „Оазис”-ите са като малък град със ранг на Община. Тук обаче трябва да отправя своите критики към инвеститорите, които строейки комплексите, не осигуряват необходимите условия за всеки, който е решил да си закупи апартамент там.  Специално в „Оазис”-ите – това са частни имоти и наоколо също са частни имоти. Често получавам писма от живеещи в комплексите, които казват: ”Осигурете ни паркоместа”, а ние не можем. Законът е ясен и категоричен – публични инвестиции могат да се правят в имоти, които са публична или частна общинска собственост. В близост до района ние изградихме паркинг за 63 автомобила в имот, който е общинска собственост, продължаваме с обследването на такива имоти, на които е възможно да бъдат изградени паркоместа. Ще бъдат изградени паркоместа само там, където е позволено.

Тук правя обаче уточнението , че това няма да става за сметка на места, предвидени за озеленяване или изграждане на детски площадки или зони за отдих. Районът е гъсто населен, с много млади хора. Мисля, че вече хората осъзнават, че не всичко е бетон. Там направихме и детска площадка, през следващата година предвиждаме изграждането на още една.

Как ще посрещнете наближаващите празници?

Сигурно ще съм с приятели в домашна обстановка тази година. Мисля, че потребността на хората от празнуване е изключително важна.

Тази година съм решил, че Коледа трябва да е по-различен празник – като атмосфера и обстановка, която да зареди допълнително с настроение. Едно от нещата, които не разбирам е омразата, която таим един към друг. Иска ми се хората да спрат с негативните възприятия. Животът може да е съвсем различен. Трябва да се радваме на хубавите моменти, на дребните неща и празниците са чудесен повод за това.  От нас зависи 2018-та да е по-мирна, по- спокойна и по-успешна. 

Автор: Огняна Генева