Председателят на Общински съвет Савина Петкова прие делегация от Албания

Публикувана 07.12.2017 16:07

Председателят на Общински съвет Савина Петкова посрещна представители на Асоциацията на жените в бизнеса и занаятите в Албания, която бе водена от Флутура Джабия, председател на асоциацията. Делегацията гостува в Пловдив по покана за Сдружението на жените от средното съсловие в България, като фокусът на посещението е да се изградят по-задълбочени контакти между двете страни. По време на срещата гостите от Албания се поинтересуваха дали местната власт в града има програми и предвидено финансиране за развитие на жените, които са решили да се занимават с бизнес. Нашата организация работи изключително активно с местната власт в Тирана, като дори консултираме общината в определени случаи. Изградили сме мрежа от клонове в значителна част от страната, чрез които оказваме помощ на жените, които са решили да се занимават с бизнес, заяви в началото Джабия. Тя сподели, че община Тирана е заделила пари в специален фонд, който финансира само бизнес проекти на жени. Всеки един проект може да получи до 3000 евро, ако спазва определни условия. Към момента има 10 такива бизнес проекта, които работят, а според наши данни значителен процент от финансовия резултат в Тирана е следствие от бизнеси, ръководени от жени, сподели по време на срещата Джабия.  

Председателят на Общински съвет Савина Петкова подчерта, че тук няма подобен финансов инструмент, но общината финансира различни проекти, тъй като ежегодно се гласува финансиране в размер на над 1 милион лева за Културния календар, в който попадат различни по своя мащаб събития. Освен това Общинския съвет приема и Спортен календар, чрез който община оказва финансова помощ на различните спортни клубове на територията на общината. Председателят допълни, че ежегодно общината е партньор и с редица НПО-та по различни проекти, а също така работи с пловдивските университети по програми, които включват обучение на чуждестранни студенти. Общината реализира и мащабна социална програма насочена към нуждаещите се на територията й граждани. В момента основните усилия на всички нас са насочени към успешното представяне на Пловдив като Европейска столица на културата през 2019г., допълни още Петкова.  

Сузана Нумани, която е собственик на частно училище се поинтересува как се финансира образованието в България и имали различни финансови механизми за публичните и за частните училище. Петкова обясни, че в България училищата работя с т.нар делегирани бюджети, които се формират на база броя ученците в съответното училище. Нашият модел на финансиране е централизиран, тъй като парите се гласуват на национално ниво с приемане на републиканския бюджет, уточни Петкова.  

По време на срещата бе повдигнати и темата за занаятчийството. Гостите от Албания сподели, че сред тях има жени, които се занимават и с занаяти и се интересуват как могат да представят своите работи на пловдивчани. В Пловдив изключително активно работи Регионална занаятчийска камара, чийто председател Тони Симидчиева е и член на Сдружението на жените от средното съсловие. Ежегодно в Пловдив се провеждат два пъти панаири на занаятите, а от тази есен общината е предоставила и няколко къщи в Стария град, които се ползват за ателиета от майсторите и така се е офоромирала т.нар. занаятчийска улица.

Източник: GustoNews