Водещи експерти идват в Пловдив за „Наука, техника, сигурност - 2017“

Публикувана 19.11.2017

Научно-техническата конференция „Наука, техника, сигурност - 2017“ ще се състои в Пловдив, в Дома на науката и техниката на 22 и 23 ноември. Откриването на конференцията е на 22 ноември от 13:00 ч.

Форумът е организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи в България чрез Сдружението с нестопанска цел „Териториална организация на научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката - Пловдив”,  Регионалния научно-технически съюз по отбранителна индустрия и сигурност и Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик“.

За провеждането му съдействат: Русенският университет „Ангел Кънчев”, Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, Филиалът в Пловдив на Техническия университет – София.

Предвижда се на конференцията да бъдат представени научни и научно-приложни доклади, фирмени презентации и щандове. Изнесените материали ще бъдат публикувани в сборник, издаден на електронен носител.

Тематичните направления на конференцията са:

- възникване и развитие на отбранителната индустрия в България;

- научни изследвания в областта на отбранителната индустрия, отбраната и сигурността;

- подготовка на кадри за отбранителната индустрия, отбраната и сигурността;

- иновационни политики в отбранителната индустрия;

- предизвикателства пред и приоритети на националната и международната сигурност;

- вътрешна сигурност и обществен ред;

- киберсигурност и информационна сигурност;

- Европейският съюз и сигурността на неговите граници в контекста на глобалния тероризъм;

- роля, място и задачи на войските от резерва и запаса в отбранителната система и отбранителната индустрия на страната;

- заплахи от съвременния тероризъм.

Работните езици на конференцията са: български, английски и руски.

Източник: GustoNews