Николай Радев пита за актуалната капиталова програма, а доц. Ангел Иванов за Транспортния проект

Публикувана 15.11.2017 15:32

Николай Радев  депозира питане към пловдивския кмет относно капиталовата програма на Община Пловдив. „Моето впечатление е, че тя  е пред пълен провал.  Почти на всяка сесия се променят средствата в нея и едва ли има съветник, който да е наясно със съдържанието й”, мотивира питането си той. Затова директорът на пловдивската английски гимназия очаква конкретен отговор кои от заложените в началото на годината обекти от капиталовата програма  ще бъдат изпълнени до края на 2017 г. и кои обекти ще отпаднат изцяло от нея. Той настоява да му се предостави актуалната капиталова програма в табличен вид, който дава възможност за сравняване с приетия план.

Колегата му и заместник-председател на ОбС – Пловдив доц. Ангел Иванов поставя въпроси за Транспортния проект в следния порядък: 

1. На всички ли спирки ще има навеси и ако е така, кога ще се случи това? Има ли краен срок?

2. Защо навесите на спирките са еднотипни и не са съобразени с броя на пътниците? Защо на спирките където преминават голям брой линии и пътниците са много, навесите са същите по размер, където минават 1 – 2 линии?

3. Кога информационните табели на спирките където ги има, ще показват вярна информация за движението на превозните средства?

4. Кога устройствата поставени на част от спирките ще заработят и на тях няма да има надпис „Устройството не работи“?

Източник: GustoNews