Деведжиева пита за листата на чакащите за общинско жилище

Публикувана 15.11.2017

Питане колко дълга е листата на чакащите за общинско жилище внесе общинският съветник от Реформаторския блок Пепа Деведжиева. Тя настоява кметът да обясни и дали се увеличава периодът  на чакане, т. е. между одобряването на документите и получаването на ключовете за общински имот. Повод за задаването на тези въпроси е фактът, че в последните 2 години са били одобрени много сделки за продажба на общински жилища на наемателите, които имат право на това. „В същото време общината не придобива нови жилища и се страхувам, че в един момент основната част от жилищния фонд ще бъде разпродадена и градската управа ще бъде изправена пред невъзможността да води социална политика, а това е неотменен ангажимент навсякъде по света”, мотивира се Деведжиева.

Затова тя иска точна справка за броя на общинските жилища към момента и сравнение с данните за жилищния фонд отпреди 5 години, както и колко са наемателите, за които изтича 10-годишният срок на ползване, след което по наредба те имат право да подадат молби за закупуване. Деведжиева иска писмен отговор и на въпроса, защо общинските терени, които се продават за жилищно застрояване, се обявяват на търг, от което в хазната постъпват само финансови приходи, вместо да се обявяват и конкурси, при които да има условия общината да придобие част от новите жилища и така да обогати фонда си.

 

Източник: GustoNews