Община Пловдив продължава да търси своя млад предприемач за 2017година

Публикувана 08.11.2017 15:23

Община Пловдив продължава да търси своя млад предприемач за 2017година. В среща, проведена днес във Висше училище по сигурност и икономика, студенти от 1-и и 2-и курс се запознаха с условията на конкурса, който се провежда за девета поредна година. Право да участват имат младежи между 18 и 33 години. Те трябва да предадат по един бизнес план в деловодството на Община Пловдив до 17.00 часа на 26 януари (петък) 2018г. Могат да кандидатстват работещи малки фирми или новостартирали такива. 7000 лева ще получи победителят, с 4000 лева ще се подпомогне бизнесът на втория класирал се, а двете трети места ще получат по 2000 лева. Според условията на конкурса наградите се изплащат на един човек, независимо дали са участвал в екип. Друго изискване е бизнес планът да кореспондира със стойността на наградата и да е напълно реалистичен на практика. Плановете са конфеденциални, като оценяването става на два етапа. На първия етап всички, които кандидатстват, защитават своите бизнес планове, а на втория - първите 10 най-добри идеи, събрали най-много точки от оценката на 15-членното жури.

„Болшинството от участниците и до ден днешен продължават да се занимават с бизнес, въз основа на участието си в конкурса „Най-добър млад предприемач““, заяви заместник-кметът Георги Титюков и даде различни примери с победители от предишни години.

Източник: GustoNews