Министерският съвет заседава по бюджет 2018

Публикувана 29.10.2017 11:29

Редовното заседание на правителството утре предвижда решение за одобряване проект на закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. Национален план за противодействие на тероризма ще очертаят министрите със свое решение.

Правителството ще обсъди и проекторешение за промени на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Ще бъдат разгледани и промени в правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Ще бъде приета дългосрочна инвестиционна политика на държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и на средносрочна стратегия за инвестиране на средствата на държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за периода 2018-2020 г.

Дневният ред предвижда и точка за изключване на гори и земи от горския фонд поради промяна на предназначението им, представляващи поземлени имоти - публична държавна собственост, в гр. Созопол, за обект „Път И-99 „Вариант Алепу” - II етап, от км 20+867 до км 29+327“.

Източник: БГНЕС

Източник: GustoNews