ДСБ: Общинската администрация в Пловдив е рекордьор в назначенията на работа

Публикувана 29.05.2017

Политическа позиция на ДСБ - Пловдив

В продължение на позицията ни отпреди месец, когато разкрихме как се купуват гласове с парите на пловдивчани през назначения в ОП „Чистота“, днес сигнализираме за нередности във всички общински предприятия в града, като рекордьор е ОП “Паркове и Градини”.

От наличните данни става ясно, че в периода 01.01.2011 г. До 15.08.2016 г. В ОП “Паркове и Градини” са направени 2107 назначения в нарушение на закона. Това са назначения, които са правени на тъмно и заради които системно е нарушавано българското законодателство. Нарушението е идентично с това, което е правено и в ОП “Чистота”. Процедурата за назначения е ставала на тъмно, непрозрачно, без да се уведомява Агенция по Заетостта.

Представяме конкретни бройки на назначенията в нарушение на закона във всички общински предприятия в града:

ОП Паркове и Градини – 2107 бр.

ОП Жилфонд – 196 бр.

ОП Траурна дейност – 90 бр.

ОП Паркиране и репатриране – 133 бр.

ОП Общинска охрана – 246 бр.

ОП Дезинфекционна станция – 13 бр.

ОП Зооветеринарен комплекс – 24 бр.

ОП Чистота – 1183 бр.

ОП Туризъм – 28 бр.

ОП Общински пазари – 40 бр.

ОП Многофункционална спортна зала – 12 бр.

ОП Организация и контрол по транспорта – 12 бр.

ОП Зоопарк Пловдив – 5 бр.  

Над 4000 назначения в пловдивски общински предприятия са направени без да е уведомена Агенцията по Заетостта, където в Бюрата по труда има записани хиляди безработни, които чакат да им бъде предложена работа.

По този начин управляващите партии в града, които са се превърнали в бюра по труда, купуват гласове през назначения с парите на пловдивчани.  

Във връзка с това погазване на закона и водени от убеждението ни, че институциите в Пловдив трябва да функционират прозрачно:

1. Настояваме незабавно Кметът на Пловдив да отговори защо системно е нарушавано българското законодателство при кадруването в общинските предприятия.

2. Ще внесем сигнал в правна комисия към ОбС Пловдив за нарушенията при назначенията в общинските предприятия.

3. Продължаваме да вярваме, че законите в България важат за всички! 

Припомняме, че ДСБ не подкрепи бюджет 2017  с основен аргумент, че това е бюджет на партийните назначения.  

В този вариант текстът е действал от приемането му 31.07.2010г до 22.12.2015 г.: 

Редакция към ДВ, бр. 59 от 31.07.2010 г.:

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2010 г.) (1) Работодателите обявяват задължително в териториалните поделения на Агенцията по заетостта свободните работни места за лица, работещи по трудово правоотношение, в администрация по смисъла на Закона за администрацията, в държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и в общински предприятия.

(2) В срок до 14 работни дни от датата на обявяване на работното място по ал. 1 териториалните поделения на Агенцията по заетостта насочват търсещи работа лица, отговарящи на изискванията за заемане на работното място. 

Последна промяна на разпоредбата, която и в момента е в сила: 

Редакция към ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.:

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2015 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Работодателите обявяват задължително в териториалните поделения на Агенцията по заетостта свободните работни места за лица, работещи по трудово правоотношение, в администрация по смисъла на Закона за администрацията, в държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и в общински предприятия. Свободните работни места се обявяват не по-късно от 14 дни преди изтичане срока за кандидатстване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Териториалните поделения на Агенцията по заетостта насочват търсещите работа лица, отговарящи на изискванията за заемане на работното място. 

Ръководство на ДСБ Пловдив
29.05.2017 г.

Източник: GustoNews