Избирателна активност в Пловдив

Публикувана 26.03.2017 20:42

                                  9.30 часа          12.30 часа         16.30 часа             19.30 часа 
Район                гласували      %       гласували  %    гласували    %       гласували    %

Централен            3 789      5,62      5 513     23,03  29 533    43,84       36 590        54,31
Източен                1 570      3,43      7 020   15,32   14950     32,63         19 470        42,49
Западен                2 015     6,12      7608   23,12   14396     43,75         18 305       55,63
Северен               1 885      4,26      9195   20,80   18 496    41,83         23 479       53,10
Южен                    3 173      4,72     13 714  20,40    27992    41,64         36 347        54,07
Тракия                  2 225      4,57     10103 20,75     20129   41,34         26 082        53,56

                       14657      4,79  63153  20,62   125496  40,98             160273    52,34          
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
          
          

Източник: GustoNews