Скочи избирателната активност към 12.30 часа

Публикувана 26.03.2017

Избирателната активност към 12.30 часа в Пловдив - град:    

      
                             9.30 часа                                   12.30 часа 
                         брой гласували      %     брой гласували     %


Централен:         89                     5,62         15513             23,03
Източен           1570                     3,43           7020            15,32
Запазен           2015                     6,12           7608             23,12
Северен          1885                     4,26            9195            20,80
Южен               3173                     4,72         13714             20,40
Тракия             2225                     4,57          10103            20,75

                         14657                   4,79          63153            20,62
   

      
      
      

Източник: GustoNews