Реформаторите отказват да приемат дарението на държавния дял от Панаира

Публикувана 01.08.2016

Декларация на ППГОС от Реформаторския блок

Разпределението на дарението на държавния дял в Панаира между  общините Пловдив и Варна е направено по неясни критерии и е обидно за Пловдив. Затова общинските съветници от Реформаторския блок настояваме Министерският съвет да преразгледа решението си, с което се отказва от дяловете си в панаира.

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=53583&FCID=FC15d242387a3eecd89bb338d4340024e4 

Международният пловдивски панаир е емблема не само на Пловдив, а и на страната и превръщането му във фирма, решенията за която се вземат не от държавата или община Пловдив, беше недопустимо. Посоката, в която трябва да се работи, е една и тя е ясна – панаирът да стане отново публична институция. Държавата би могла да постигне това с всички лостове, с които разполага. Вместо това тя решава да се откаже от своята собственост и да я прехвърли на Пловдив и Варна, при това в странното съотношение – 29 на сто от акциите на община Варна и 20.63% на община Пловдив. Зад това стоят основателни съмнения за нова сделка, която отново ще е в полза единствено на бизнесмена Георги Гергов. Реформаторите няма как да подкрепим това ново ограбване на държавна и общинска собственост.  

Но ако държавата не желае да работи за панаира, би трябвало поне да се откаже от своя дял в него единствено и само в полза на община Пловдив. Панаирът е създаден в Пловдив, утвърден като международно изложение с помощта на местната власт още в 30-те години на миналия век и независимо от грешката, допусната преди 10 години със създаването на дружеството „Пълдинтур инвест”, община Пловдив е тази, която може да защити интересите на пловдивчани и да се опита да възстанови справедливостта. Пътят за това минава не през схеми, а през честен и открит разговор за панаира – с анализ на миналото и реалистични планове за настоящето и бъдещето. 

Ние, общинските съветници от Реформаторския блок, няма да подкрепим предложението за подхвърлените на Пловдив 20.63% и твърдо ще отстояваме позицията си, че правителството трябва да промени решението си от 27 юли 2016 г. Държавата трябва да запази акциите си, защото има механизмите да влияе на бъдещето на тази знакова за страната ни институция.

Източник: GustoNews