Безплатен курс за за кандидат-осиновители в Пловдив през февруари

Публикувана 19.01.2016

Безплатно обучение за кандидат-осиновители организира Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) „За деца и родители“ на Фондация „За нашите деца“ в Пловдив. Курсът е с продължителност 40 часа по утвърдена от министъра на труда и социалната политика програма като ще подготвя семействата за всички етапи на пътя им до родителската грижа. Освен познания за развитието на децата от бебета до зрялост, курсът засяга и теми, свързани с трудните въпроси и отговори, с тайната на осиновяването, с различните теории за привързаността, с поведенческите проблеми и преодоляването им. От особена важност е и обучението за законовата рамка, която съпътства кандидат-осиновителите. С тях ще работят социален работник и психолог, които ще продължат да ги подкрепят и след приключването на курса, при заявена необходимост и нужда от подкрепа в следосиновителния процес.

Планира се първият курс за кандидат-осиновители да започне през февруари в сградата на ЦОП на булевард „Марица“ № 21.

Повече информация може да се получи  на телефон 032/ 943 – 444 или на място в Центъра.

Източник: GustoNews