5000 гледаха театралната „Сцена на кръстопът”

Публикувана 18.09.2015

Близо 5000 зрители са влезли в театралните салони през първата седмица на 19-тата „Сцена на кръстопът”. Фестивалът стартира успешно с премиерата на Драматичния театър-Пловдив „Сестри Палавееви” в Дома на културата пред препълнен салон. И въпреки осезателно променената среда, в която ежедневно се преплитат и небалансирано се провеждат разнородни по своя характер и съдържание културни прояви, форумът запази своята творческа устойчивост, коментира изпълнителният директор Димитър Малашинов.

През изтеклата първа фестивална седмица бяха осъществени 10 представления,т ри от които премиерни. Едно представление падна заради ангижиментите на и само едно несъстояло се по лични причини на актрисата Ернестина Шинова.Три от тях бяха чуждестранните спектакли от Турция,Франция и Украйна, които се представят за първи път в България с професионален превод.

Видимо недостатъчен се оказа интересът на младата театрална публика към проведените в двора на театъра 4 съпътстващи прояви и най-вече към студентския театър при Нов български университет. В отминалите фестивални дни всеотдайната пловдивска публика, част от която е и спонсорското семейство на форума, успя да се срещне с едни от най-големите имена на българския театър.

Източник: GustoNews