Изхвърлиха Тезджан Наимова доживот от атлетиката

Публикувана 17.09.2013

Управителният съвет на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) наказа Тезджан Наимова с окончателно спиране на състезателните й права. Решението бе взето на проведеното на 16 септември 2013 г. разглеждане на писменото обяснение на Тезджан Наимова, състезателка по лека атетика от клуб „Академик” (София), във връзка с установеното наличие на забранената субстанция дростанолон в уринова проба № 6038117, взета от атлетката при състезателно тестване на 3.03.2013 г. по време на Европейско първенство в зала в Гьотеборг (Швеция), Управителният съвет на БФЛА обстойно разгледа всички факти по случая и установи следното:

Дростанолонът фигурира в списъка на забранените субстанции и методи за 2013 г. на Световната антидопингова агенция (САА) (раздел С1- Анаболни средства).

Налице е нарушение на антидопинговите правила по смисъла на правило 32.2 (b) на Международната асоциация на атлетическите федерации (ИААФ), а именно използване или опит за използване от спортист на забранена субстанция или забранен метод.

Изложените от състезателката писмени обяснения нямат силата на доказателства за наличие на изключителни/специални обстоятелства в случая, които биха оправдали намаляване на приложимата санкция.

Това се явява второ нарушение на антидопинговите правила за състезателката, която за първото си нарушение е изтърпяла двегодишна санкция лишаване от състезателни права в периода 30.09.2008 – 29.09.2010 г.

Като взе предвид гореизложеното, УС на БФЛА взе следното

РЕШЕНИЕ

За извършено второ нарушение на антидопинговите правила и в съответствие с правило 40.7 (а) на ИААФ, на състезателката Тезджан Наимова се налага наказание окончателно лишаване от състезателни права. Наказанието влиза в сила незабавно.

Всички резултати, постигнати от Тезджан Наимова по време на състезанието, на което е взета положителната проба, а именно Европейско първенство в зала, Гьотеборг 2013 г., следва да бъдат анулирани с всички свързани с това последствия, включително отнемане на всички титли, награди, медали, точки, парични награди и др. в съответствие с правило 40.1 на ИААФ.

В допълнение към това, следва да бъдат анулирани и всички резултати, постигнати от нея в състезания в периода от датата на положителната проба, до датата на временното спиране на правата й, а именно от 3.03.2013 г. до 11.06.2013 г., с всички свързани с това последствия, включително отнемане на всички титли, награди, медали, точки, парични награди и др. в съответствие с правилa 40.8 и 40.9 (а) на ИААФ.

Тъй като състезателката Тезджан Наимова е спортист на международно ниво, настоящото решение може да бъде обжалвано единствено пред Спортния арбитражен съд в Лозана (Швейцария), съгласно приложимите пред него разпоредби, като обжалването не спира изпълнението на наказанието, освен ако апелативният орган не реши друго.

Източник: Gustosport.bg