“Движение България на гражданите” в Стамболийски иска отмяна на решение за вдигане на такса смет

Публикувана 27.12.2012

Искане до областния управител на Пловдив-област за отмяна на решение на Общински съвет – Стамболийски, за вдигане на такса смет за населението с близо 40 % е отправил Димитър Андонов, представител на “Движение България на гражданите” в община Стамболийски.

Андонов оспорва решение, прието на сесия на Общинския съвет от 15.12.2012 с обикновено мнозинство, каквото е необходимо според закона – от общо 21 съветници “за” гласуват 11. Сред гласувалите “за” обаче е и общинският съветник Никола Иванов Михайлов, който работи на постоянен трудов договор във фирма “БКС-2001” ЕООД – фирмата, която извършва сметосъбирането и сметоизвозването в община Стамболийски по същата план-сметка, приета с въпросното решение. Според Димитър Андонов това решение, взето с обикновено мнозинство, което се крепи само на гласа на лично заинтересован общински съветник, противоречи на Закона на местното самоуправление и местната администрация и е сериозен конфликт на интереси. Затова в заявлението си до областния управител на Пловдив той настоява решението на Общински съвет – Стамболийски, за вдигането на такса битови отпадъци за населението да бъде върнато или оспорено от областната управа пред Пловдивския административен съд.

Областният координатор на “Движение България на гражданите” за Пловдив-област Дани Каназирева коментира решението на Общинския съвет в Стамболийски като поредния, при това противоречащ на закона, опит за изнудване на населението с постоянно вдигане на такси не за да се подобри услугата, а за да се пълнят нечии джобове.

Източник: GustoNews