Дават завишените такси по Главната на прокуратурата и националния омбудсман

Публикувана 19.06.2012

Общинските съветници от Съюз за Пловдив и Атака внасят днес сигнали в Окръжна прокуратура-Пловдив и до националния омбудсман Константин Пенчев за завишаването на таксите на преместваемите съоръжения по Главната на Пловдив. Под сигналите са се подписали Дани Каназирева, Вихра Ерамян, Евелин Парасков и Владимир Кисьов от ПП „Съюз за Пловдив” и Руси Панчев и Даниела Кинова от ПП „Атака”.

Решението бе взето от ОбС - Пловдив на 31.05.2012, а предложението за увеличение бе направено от кмета Иван Тотев. Към кметското предложение е приложен обобщен анализ на разходите на общината по формиране на услугата. „Калкулацията, изготвена от общинската администрация, е невярна и подвеждаща общинските съветници да гласуват едно незаконосъобразно решение, което освен това е и нормативен акт с местно значение и засяга голям кръг граждани и търговци”, се казва в сигналите. В калкулацията се посочва, че персоналът, необходим на община Пловдив за обслужване на преместваемите обекти в т.н. „Бяла зона”, е 2096 души, като само заплатите им надвишават 9 млн. лв., мотивират се съветниците. Според тях разходите за заплати са неправомерно включени, тъй като месечните възнаграждения на общинската администрация се изплащат целево от републиканския бюджет. В перо „платени данъци и такси” – 1 121 973 лв., са включени данъци и такси на цялата община, а не за конкретни терени, сочат още съветниците. Не става ясно какви са тези данъци и такси – в по-голямата си част терените, върху които се разполагат преместваемите обекти, са публична общинска собственост, която е освободена от заплащане на данък върху недвижимите имоти. Не е ясно и откъде идват посочените 21 993 933 лв. за външни услуги. Така приетите такси противоречат на Конституцията на Република България – чл.60 и на Закона на местните данъци и такси – чл.7 и 8, защото общината ги е формирала неправилно и незаконосъобразно, категорични са от Съюз за Пловдив и Атака. Според тях незаконосъобразно е и диференцирането на услугата за продажба на вестници, търговия и др., след като дейността е една – предоставяне на празно място за преместваем обект. Неправилно се определят и таксите за повече от един квадратен метър, тъй като това противоречи на приетата наредба. Община Пловдив не е обосновала и защо Българският спортен тотализатор заплаща най-ниската такса – 0,70 лева на кв.м., което е с десетки пъти по-ниско от направените разходи за услугата.

Шестимата съветници от Съюз за Пловдив и Атака настояват Окръжната прокуратура да разпореди проверка, като установи кои длъжностни лица са изготвили калкулацията и с това са подвели ОбС, както и какви са реалните доходи на общината за предоставяне на услугата. В обръщението си към омбудсмана на България Константин Пенчев те искат да бъдат защитени правата и интересите на пловдивчани, както и на жителите на други общини с аналогични проблеми.

„Обърнахме се към националния омбудсман, тъй като той неведнъж е поставял въпроса за законосъобразността на приеманите от общинските съвети такси. Пловдивският пример е само един от многото как се завишават такси, без да има реални основания за това”, заяви председателката на Съюз за Пловдив Дани Каназирева. „Бяхме против завишаването на таксите и по време на гласуването в ОбС. За мен те не са определени правомерно и не отговарят на реалните разходи, които прави общината”, коментира атакистът Руси Панчев, който е и зам.-председател на ОбС- Пловдив.


Източник: GustoNews